Poslovna rješenja po vašoj mjeri

ISUP

Informacioni sistem za upravljanje preduzećem
OSN – OSNOVE ISUP-a

Unos neophodnih podataka o osnovnim činiocima poslovanja.

RUR – UPRAVLJANJE ROBOM, MATERIJALOM I USLUGAMA

Obuhvata kompletan tok roba i materijala unutar preduzeća uključujući sve potrebne kalkulacije i prateće izvještaje.

FIN – finansijsko knjigovodstvo

U potpunosti pokriva finansijsko poslovanje preduzeća sa aspekta finansijskog knjigovodstva.

KNJ – PRAVILA KNJIŽENJA

Definisanje pravila knjiženja na osnovu kojih se vrši automatizacija knjiženja dokumenata koji su kreirani unutar modula RUR.

POR – OBRAČUN POREZA

Definisanje obračunskih perioda, obračune poreza kao i vođenje KIF-a i KUF-a sa svim elementima poreskog obračuna.

BLA – BLAGAJNA

Omogućava automatski rad sa blagajnom uključujući dnevnik, promjene, obračun PDV-a i zaključenje.

DSS – SISTEM ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU

Obuhvata sve izvještaje i stanja u preduzeću. Prvenstveno je namenjen rukovodnom kadru preduzeća.

ADM – ADMINISTRATOR

Administriranje baze.

Upoznajte se sa ISUP-om.

detaljnije

Ko je Comp-IT?

COMP IT d.o.o. je dio COMP grupacije, jedna od vodećih ICT kompanija u Bosni i Hercegovini.
Glavni cilj je pružiti tačna, kvalitetna i pravovremena softverska rješenja za unapređenje poslovanja.

COMP grupacija još od 1995. god. razvija aplikativne softvere u skladu sa međunarodnim trendovima, a COMP-IT joj se u tome pridružuje 2005. godine. Nudimo istraživanje, savjetovanja, razvoj i prodaju standardnih i vlastitih softverskih rješenja. Svojim klijentima nudimo aplikativni softver modularnog karaktera. Aplikativni softver razvijamo na osnovu potreba i preferencija korisnika u jezičkom alatu Visual Fox Pro, sa mogućnošću razvoja aplikacija koje se temelje na .NET, JAVA ili ORACLE-ovoj tehnologiji, zavisno od preferencija korisnika.

  • Glavne tehnologije koje se koriste u Comp-it:
  • C#

    objektno-orijentirani programski jezik kojeg je razvio Microsoft u okviru svoje .NET platforme

  • ASP.NET MVC

    open source web aplikacijska platforma

  • HTML5, CSS3, JavaScript & jQuery

    osnova modernog web razvoja

Digitalni Marketing

Naše usluge do sada su pokazale izvanredne rezultate kako u velikim kompanijama i institucijama, tako i u malim preduzećima i sa pojedincima. U vrijeme kada je svijet postao digitalan, oglašavanje i prisutnost na društvenim mrežama preuzima primat u svijetu marketinga i najbolji je način za ostvarivanje vidljivosti vašeg brenda. Nemojte čekati zadnji trenutak i preuzmite inicijativu kojom ćete se uvjeriti zašto je to najbolje rješenje i za vas!
SOCIAL MEDIA

Našim klijentima nudimo usluge interaktivnog oglašavanja na društvenim mrežama i cjelokupnog održavanja njihovih društvenih profila na sljedećim mrežama: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube i Pinterest.

ANALITIKA I IZVJEŠTAVANJE

Našim klijentima nudimo prikaz svakodnevnih analiza rezultata kampanje na društvenim mrežama i preporuke za dalje poslovanje i prodaju na osnovu istih.

FAST + PAKET

S ciljem poboljšanja online reputacije vašeg brenda nudimo usluge instant povećavanja broja pratilaca, like-ova i dr., zavisno od mreže na kojoj se brend oglašava. Ostvarite 1000+ novih pratilaca u roku od 7 dana po nižim cijenama od uobičajenog oglašavanja!

GOOGLE OGLAŠAVANJE

Ukoliko niste zadovoljni pozicijom koju vaš brend zauzima na Google pretraživaču, nudimo Vam niz usluga kojim ćemo obezbijediti vaš željeni rezultat (Google Adwords oglasi, Google Analytics, web consulting i dr.).

Client

Vijesti

aa