Poslovna rješenja po vašoj mjeri

ISUP

Informacioni sistem za upravljanje preduzećem
OSN – OSNOVE ISUP-a

Unos neophodnih podataka o osnovnim činiocima poslovanja.

RUR – UPRAVLJANJE ROBOM, MATERIJALOM I USLUGAMA

Obuhvata kompletan tok roba i materijala unutar preduzeća uključujući sve potrebne kalkulacije i prateće izvještaje.

FIN – finansijsko knjigovodstvo

U potpunosti pokriva finansijsko poslovanje preduzeća sa aspekta finansijskog knjigovodstva.

KNJ – PRAVILA KNJIŽENJA

Definisanje pravila knjiženja na osnovu kojih se vrši automatizacija knjiženja dokumenata koji su kreirani unutar modula RUR.

POR – OBRAČUN POREZA

Definisanje obračunskih perioda, obračune poreza kao i vođenje KIF-a i KUF-a sa svim elementima poreskog obračuna.

BLA – BLAGAJNA

Omogućava automatski rad sa blagajnom uključujući dnevnik, promjene, obračun PDV-a i zaključenje.

DSS – SISTEM ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU

Obuhvata sve izvještaje i stanja u preduzeću. Prvenstveno je namenjen rukovodnom kadru preduzeća.

ADM – ADMINISTRATOR

Administriranje baze.

Upoznajte se sa ISUP-om.

detaljnije

Ko je Comp-IT?

COMP IT d.o.o. je dio COMP grupacije, jedna od vodećih ICT kompanija u Bosni i Hercegovini.
Glavni cilj je pružiti tačna, kvalitetna i pravovremena softverska rješenja za unapređenje poslovanja.

COMP grupacija još od 1995. god. razvija aplikativne softvere u skladu sa međunarodnim trendovima, a COMP-IT joj se u tome pridružuje 2005. godine. Nudimo istraživanje, savjetovanja, razvoj i prodaju standardnih i vlastitih softverskih rješenja. Svojim klijentima nudimo aplikativni softver modularnog karaktera. Aplikativni softver razvijamo na osnovu potreba i preferencija korisnika u jezičkom alatu Visual Fox Pro, sa mogućnošću razvoja aplikacija koje se temelje na .NET, JAVA ili ORACLE-ovoj tehnologiji, zavisno od preferencija korisnika.

  • Glavne tehnologije koje se koriste u Comp-it:
  • C#

    objektno-orijentirani programski jezik kojeg je razvio Microsoft u okviru svoje .NET platforme

  • ASP.NET MVC

    open source web aplikacijska platforma

  • HTML5, CSS3, JavaScript & jQuery

    osnova modernog web razvoja

Vijesti

aa